«Наші гроші. Львів» – це єдиний ресурс в регіоні, який щоденно інформує про закупівлі та порушення в них, аналізує діяльність найбільших постачальників бюджетних установ області, інформує про покарання корупціонерів тощо. Окрім того, ми аналізуємо фінансові звіти державних та комунальних підприємств, документи та рішення органів місцевого самоврядування, перевіряємо декларації про доходи державних службовців, проводимо журналістські розслідування в різних сферах, які мають відношення до публічних коштів та майна.

На сайті «Наші гроші. Львів» (www.lviv.nashigroshi.org) сконцентрована інформація щодо сфери публічних фінансів на Львівщині. На сьогодні це єдиний незалежний центр журналістських розслідувань у Львівській області.

Сайт започаткувала група журналістів у 2012 році. Нашими завданнями є проведення та популяризація журналістських розслідувань, здійснення аналітично-консультаційної діяльності, здійснення громадського моніторингу за діяльністю органів місцевої влади, моніторинг публічних фінансів, аналіз суспільно важливих судових рішень, надання допомоги журналістам з інших ЗМІ у зборі інформації.

Наші журналісти мають значний досвід виявлення фактів корупції та порушень під час проведення закупівель. Лише протягом 2018 року ми виявили майже 70 випадків антиконкурентних узгоджених дій учасників торгів з метою спотворення результатів закупівель, а одразу ж після публікацій було розірвано договорів на 50,4 млн грн (без закупівель, які були оскаржені нашими партнерами замовникам та Державній аудиторській службі України).

З 2017 року за фактами в наших публікаціях Антимонопольний комітет України оштрафував та заборонив участь у тендерах на три роки для 28 недобросовісних учасників. Наприклад, чотири компанії були оштрафовані на майже 3 мільйони гривень. Крім того, низка розслідувань Антимонопольного комітету ще тривають. За фактами, оприлюдненими нашими журналістами, було відкрито 8 кримінальних проваджень, поліція склала протоколи про корупцію на трьох чиновників.

Ми активно співпрацюємо з ГО «Центр громадського моніторингу та досліджень», ГО «Центр протидії корупції» та проектом «Тисни» від Bihus.info, чиї експерти та юристи готують звернення та скарги до контролюючих та правоохоронних органів на основі фактів, оприлюднених у наших розслідуваннях.

У 2018 році ми отримали нагороду за розслідування «Патріоти із піхоти» за «Найкраще подання резонансного матеріалу на локальну тему у конкурсі «Честь професії», розслідування «Спортсмени з великої дороги» у конкурсі розслідувань від YouControl (3 місце) та нагороди за 2 та 5 місце в V Національному конкурсі журналістських розслідувань та аналітичних досліджень «Є-розслідування».

«Наші гроші. Львів» створено завдяки моральній та технічній підтримці засновників сайту «Наші гроші».

Ми працюємо завдяки фінансовій підтримці донорів: Міжнародного фонду «Відродження» та Institute for War and Peace Reporting.

Ми у Facebook та у Twitter

Адреса для листування: lviv@nashigroshi.org

Information about Nashi Groshi.Lviv 

Nashi Groshi.Lviv is the only resource in the region providing daily information on procurements and relevant violations, analyzing activity of the largest suppliers of the publicly-funded institutions in the region, informing on corrupt officials’punishment etc. Moreover, we analyze financial reports of public and communal enterprises, documents and decisions of local self-governing authorities, check income declarations of public officials and conduct journalistic investigations in various spheres related to public funds and assets.

Nashi Groshi.Lviv (www.lviv.nashigroshi.org) website contains concentrated information on the public finance sphere in Lviv region. As of today, it is the only independent center of investigative journalism in Lviv region.

The site was launched by three journalists in 2012. Our objectives are conducting and promotion of investigative journalism, analytic and consulting activities, public monitoring of local self-governing bodies’ work, public finance monitoring, analysis of socially important court decisions, assisting journalists from other mass media in information gathering.

Our journalists possess vast experience of discovering facts of corruption and malpractices during public procurements. In 2018 alone, we discovered almost 70 cases of coordinated anticompetitive practices of auction participants aimed at distorting the results of procurements, and UAH 50.4 mln. worth of contracts were terminated just after publication of our investigations (not including procurements appealed to the procurers and the State Audit Service of Ukraine).

We actively cooperates with the NGO Center for Public Monitoring and Research, NGO Anti-Corruption Action Centre and Tysny! (Push!) Project from Bihus.info. Their experts and lawyers are drawing up inquiries and requests to the monitoring and law enforcement agencies on the basis of the facts published in our investigations.

Due to our publications, the Antimonopoly Committee of Ukraine fined and banned participation in tenders for three years for 28 unscrupulous participants from 2017 year. For example, four companies were fined for almost 3 million hryvnia. A number of investigations of the Antimonopoly Committee are still continuing. On the facts published by our journalists, 8 criminal proceedings were opened, and the Police compiled corruption protocols for three officials.

In 2018 we received an award for “Patriots from Infantry” investigation for “The best high-profile materials on local topic” at Professional Honor competition and “Highway Sportsmen” at YouControl investigations competition (3rd place). Also in 2018 journalists Nashi Groshi.Lviv took 2nd and 5th place in the National Investigation and Research Contest “E-Investigation”.

We work with financial support from donors, including the International Renaissance Foundation and the Institute for War and Peace Reporting.

Facebook 

Twitter

E-mail: lviv@nashigroshi.org